Cenas

Tehniskās apkalpošanas сеna ir 2,80Ls   no katrām ieejas durvim (t.sk. PVN22%)

Aparatūras un uzstādīsanas cenas - speciālas cenas bērnudārzam.

Cenas atkarīgas no aparatūras veida un darba apjoma.

 

Mūsu mērķis ir panākt, lai uzstādītā aparatūra vienmēr darbotos labi, sagādātu prieku cilvēkiem, dodot iespēju viņiem uzturēt tīrību un kārtību telpās un paļauties uz pašu drošību.